“พบกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ Wansiri ได้ที่นี่ เร็ว ๆ นี้”

“ทีมแพทย์ที่ช่วยดึงศักยภาพความงามในตัวคุณออกมาอย่างสุดความสามารถ”

“ศัลยแพทย์ผู้เปลี่ยนชีวิต”

นายแพทย์ศรัณย์ วรรณจำรัส
แผนกศัลยกรรมจมูก, แผนกศัลยกรรมแปลงเพศ

“เป็นที่ปรึกษาให้คุณผู้หญิงมีความมั่นใจ”

นายแพทย์กมล ศรีจันทึก
แผนกนรีเวช

“ดูแลคุณถึงระดับเซลล์”

แพทย์หญิงวรรณา ศุภศิริลักษณ์
Wellness Center

“เสียเลือดน้อย เจ็บน้อย หายไว”

นายแพทย์วิทูร วิสุทธิ์เสรีวงศ์
แผนกศัลยกรรมยกกระชับหน้า

“ผมจะไม่ตัดสินใจเย็บแผล จนกว่าคุณจะสวย”

นายแพทย์ณรงค์เดช เจียรพีพันธ์
แผนกศัลยกรรมตา

“เนื้อเยื่อบอบช้ำน้อย แผลสวย หายไว”

นายแพทย์เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์
แผนกศัลยกรรมหน้าอก

“ออกแบบรูปร่างให้สวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ เข้ากับบุคลิก”

นายแพทย์ปริญญา ญาณพิสิฐกุล
แผนกศัลยกรรมรูปร่าง

“ผู้รับบริการมีความสุข หมอก็มีความสุข”

แพทย์หญิงณัฐชา วามวาณิชย์
แผนกศัลยกรรมปรับรูปหน้า

นายแพทย์ศรัณย์
วรรณจำรัส

นายแพทย์กมล
ศรีจันทึก

แพทย์หญิงวรรณา
ศุภศิริลักษณ์

นายแพทย์วิทูร
วิสุทธิ์เสรีวงศ์

นายแพทย์ณรงค์เดช
เจียรพีพันธ์

นายแพทย์เกษมศักดิ์
พยุงธนทรัพย์

นายแพทย์ปริญญา
ญาณพิสิฐกุล

แพทย์หญิงณัฐชา
วามวาณิชย์

Our services


AESTHETIC SURGERY

Our services


WELLNESS CENTER

  • Anti-
    Aging
  • Aesthetic
    Medicine
  • Medical
    Spa

Why Wansiri?


โรงพยาบาล Wansiri คือโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง ที่ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นศูนย์ความงามและสุขภาพแบบครบวงจรแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวมหลากหลายนวัตกรรมที่ดีที่สุดในโลก และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากทุกแขนง มาไว้ที่นี่