สามารถทำศัลยกรรมหลายๆส่วนในร่างกายพร้อมกันภายในครั้งเดียวได้หรือไม่/สามารถทำศัลยกรรมได้มากที่สุดกี่ส่วนภายใน 1 ครั้ง

สามารถทำการผ่าตัดหลายอย่างพร้อมกันได้ โดยจะต้องดูตามความเหมาะสมและความพร้อมของในแต่ละรายบุคคล

ในปัจจุบันโรงพยาบาลวรรณสิริ สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อทำนัดปรึกษาแพทย์ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายถึงแพทย์ที่จบสาขาศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางโดยตรง มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการศัลยกรรมโดยเฉพาะ

การทำศัลยกรรมในปัจจุบันแต่ละประเทศมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทัดเทียมกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือเรื่องของประสบการณ์และความถนัดของศัลยแพทย์

ไม่จริงเสมอไป เนื่องด้วยโรคประจำตัวบางโรคไม่ส่งผลต่อการศัลยกรรมดังนั้นจึงสามารถทำได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องมีการประเมินของแพทย์ก่อนการผ่าตัดร่วมด้วย