เพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน ห่างไกลมะเร็ง

NK Cell

NK Cell หรือ Natural Killer Cell คือเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง มีหน้าที่ในการดักจับและกำจัดเซลล์แปลกปลอมในร่างกาย รวมไปถึงเซลล์มะเร็ง และเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส นับเป็นด่านแรกของระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่คอยป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคต่างๆ NK Cell นั้นมีอยู่แล้วในร่างกายทุกคน แต่เมื่ออายุมากขึ้น รวมถึงปัจจัยทางวิถีชีวิตต่างๆ ทำให้ระดับ NK Cell ในร่างกายลดลง และอ่อนแอลง ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลง และเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เป็นมะเร็ง หรือเนื้องอกมากขึ้น

ที่โรงพยาบาลวรรณสิริ เราจึงมีบริการเพิ่มประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันให้คุณด้วย NK Cell สังเคราะห์จากห้องแล็บ ที่ได้มาตรฐาน ร่างกายไม่ต่อต้าน และผ่านการรับรองโดยอย. โดยเริ่มจากการตรวจวัดระดับการทำงานของ NK Cell จากตัวอย่างเลือด หากพบว่ามีระดับต่ำกว่าปกติ จึงทำการบำบัดด้วยการให้ NK Cell ผ่านทางหลอดเลือด เพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของคุณให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

NK Cell เหมาะกับใคร?

  • ผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง หรือมีความเสี่ยงและแนวโน้มที่จะเป็นโรคมะเร็ง
  • ผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันไม่ดี ป่วยติดเชื้อบ่อย
  • ผู้ที่สัมผัสกับเชื้อโรคหรือมลพิษอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
  • ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน

ผลลัพธ์ที่ได้หลังการรักษา

  • พบปัญหาเรื่องระดับภูมิคุ้มกันที่อาจเป็นสัญญาณของโรคใดๆ ได้ล่วงหน้า
  • เซลล์ที่ผิดปกติถูกทำลายลงก่อนพัฒนาไปเป็นเนื้องอกหรือมะเร็ง
  • เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ลดการเกิดโรค และติดเชื้อ
  • ร่ายกายจะไม่ทรุดหนัก และฟื้นตัวได้ดีกว่า เมื่อติดเชื้อใดๆ