เติมเต็มสารอาหารให้ร่างกาย

Genetics
Analysis

เพราะแต่ละคนมีรหัสพันธุกรรมที่ไม่เหมือนกัน จึงมีแนวโน้มการเกิดโรคที่แตกต่างกันไป ที่โรงพยาบาลวรรณสิริ เรามีโปรแกรมถอดรหัสพันธุกรรมโดยละเอียด ด้วยวิธีเก็บตัวอย่างเซลล์จากบริเวณกระพุ้งแก้ม แล้วส่งไปวิเคราะห์ผลในห้องแล็บที่ได้มาตรฐานและมีความแม่นยำสูง โดยใช้เวลารอเพียง 1 เดือนเท่านั้น คุณก็จะได้ทราบผลวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมของคุณ ทราบความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ ที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม ทราบว่ายีนตัวไหนมีความผิดปกติ และทราบปฏิกิริยาของร่างกายต่อสารอาหารและยาประเภทต่างๆ เพื่อให้รู้เท่าทันร่างกายตัวเอง และวางแผนการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลได้

Genetics Analysis เหมาะกับใคร?

  • ทุกคนที่รักสุขภาพ และต้องการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

ผลลัพธ์ที่ได้หลังการรักษา

  • สามารถวางแผนการดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างตรงจุด