Chat with us, powered by LiveChat

มากกว่าความสวยงาม คือ ❝ ความปลอดภัย ❞

เราอยากให้คุณมั่นใจว่าในทุกการผ่าตัด
เราจะดูแลคุณให้ปลอดภัยที่สุด

เราตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง
เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน และนี่คือมาตรฐานความปลอดภัยของโรงพยาบาลวรรณสิริ

มั่นใจในทุกการผ่าตัด สะอาด ปลอดเชื้อ ดูแลคุณให้ปลอดภัย

ด้วยห้องผ่าตัดที่ทันสมัย สิทธิบัตรจากประเทศอังกฤษ

ห้องผ่าตัด สิทธิบัตรจากประเทศอังกฤษ

โมดูลห้องผ่าตัดมาตรฐานขั้นสูงสิทธิบัตรจากประเทศอังกฤษ ( Clean Room ) Class 100 ฆ่าเชื้อโรคในระดับสูง มีการปนเปื้อนน้อย ลดอัตราความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

เครื่องดมยาสลบเครื่องมือเทคโนโลยีทันสมัย มีความแม่นยำสูง

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดให้คุณ โดยไม่รู้สึกเจ็บ และรู้สึกตัวหลังการผ่าตัด ดูแลคุณอย่างปลอดภัยในทุกช่วงเวลาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัดโดยวิสัญญีแพทย์

“จออัจฉริยะ”เพื่อให้เรามั่นใจว่าความสะอาดเป็นไปตามมาตรฐาน

และมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และความแตกต่างของความดันผ่านจออัจฉริยะ

โรงพยาบาลวรรณสิริ พร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านแล้ววันนี้

02-249-8855
 @WansiriHospital
@WansiriHospital

Wansiri Aesthetic Hospital