“อกตึง เฟิร์มกระชับ ปรับไซซ์ คืนวัยสาว”

ศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก

Breast Lift

การศัลยกรรมผ่าตัดยกกระชับหน้าอก เป็นการแก้ปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อย นมยาน ผิดรูปทรง นมห้อย อกห่าง ไม่ว่าจะ เกิดจากอายุ ขนาดของหน้าอก กรรมพันธุ์ การลดน้ำหนัก หรือการให้นมบุตรก็ตาม โดยการตัดแต่งผิวหนังเนื้อเยื่อและ ไขมันส่วนเกินออก ยกระดับหัวนมให้สูงขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาคนที่มีหน้าอกใหญ่เกินไป

ในกรณีที่หน้าอกมีขนาดปานนมที่ใหญ่เกินไป ศัลยแพทย์จะทำการลดขนาดปานนมไปด้วย เพื่อให้สัดส่วนของขนาด หน้าอกและปานนมมีความสมดุลกัน อีกทั้งการลดขนาดหน้าอกจะไม่สามารถทำให้หน้าอกส่วนบนหรือเนินหน้าอกฟูเต็ม ตามที่ต้องการได้ทุกเคส อาจจะต้องมีการเสริมหน้าอกพร้อมยกกระชับไปด้วย ในทางกลับกันในบางเคสที่มีหน้าอกใหญ่เกินไปอาจจะมีการยกกระชับพร้อมกับลดขนาดหน้าอกร่วมด้วย

หน้าอกของคุณหย่อนคล้อยระดับไหน?

 • ระดับปกติ ตำแหน่งหัวนมจะอยู่ตรงกลางเต้า ชี้ตรงไปข้างหน้า ไม่จำเป็นต้องยกกระชับ
 • หย่อนคล้อยเล็กน้อย ตำแหน่งปานนมต่ำลงมานิดหน่อย หัวนมชี้ลงเล็กน้อย อาจไม่จำเป็นต้องยกกระชับก็ได้ แล้วแต่ความพอใจส่วนบุคคล
 • หย่อนคล้อยปานกลาง ตำแหน่งปานนมคล้อยต่ำลงมาอย่างเห็นได้ชัด หัวนมชี้ลงชัดเจน
 • หย่อนคล้อยอย่างรุนแรง เต้านมห้อยหย่อนยานลงมาเกือบถึงสะดือ แทบจะขนาดกับลำตัว ปานนมและหัวนมชี้ลงพื้น

สาเหตุที่ทำให้หน้าอกดูหย่อนคล้อย

 1. การตั้งครรภ์ ช่วงให้นมบุตรเต้านมจะขยายจากฮอร์โมนแต่เมื่อหลังคลอดบุตร ต่อมน้ำนมจะเลิกผลิตนม ทำให้เต้านม ขนาดเล็กลงและเหี่ยวแทน
 2. การเปลี่ยนแปลงของวัย เมื่อมีอายุที่เพิ่มขึ้นความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและผิวหนังจะลดลง
 3. ความอ้วน ทำให้ขนาดหน้าอกใหญ่ขึ้นเกิดการสะสมของไขมัน น้ำหนักของหน้าอกจะมากขึ้นทำให้เกิดการนมห้อย นมยาน
 4. การลดน้ำหนักอย่างผิดวิธี ทำให้หน้าอกลดลงอย่างรวดเร็ว ผิวหนังจะเหลือเยอะ เนื้อนมจะหย่อนยาน
 5. กรรมพันธุ์ เนื่องจากมีประวัติทางกรรมพันธุ์หน้าอกใหญ่ ทำให้หย่อนคล้อยง่าย
 6. การเล่นกีฬาหรือกิจกรรมที่หักโหม และไม่ได้ใช้เสื้อซัปพอร์ต

การประเมินของแพทย์ก่อนการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก

การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคล ซึ่งจะมีเทคนิคและรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • ขนาดและรูปทรงของหน้าอก
 • ขนาดและตำแหน่งของวงปานนม
 • ระดับของความหย่อนคล้อยของหน้าอก
 • สภาพผิวหนังที่มีปริมาณมากเกินไปในบริเวณหน้าอก และความยืดหยุ่นของผิว

เทคนิคการผ่าตัด ยกกระชับหน้าอก ดังนี้

1. เทคนิครูปเสี้ยวพระจันทร์ (Crescent)

เทคนิคนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีหน้าอกคล้อยเล็กน้อย คือ หัวนมอยู่ต่ำกว่าระดับมาตรฐานน้อยกว่า 1 ซม. แพทย์จะทำการตัด ขอบของปานนมเป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์ แล้วยกตำแหน่งของหัวนมและปานนมขึ้นเล็กน้อย วิธีนี้สามารถขยับปานนมขึ้นได้ 2-3 ซ.ม. และระดับหัวนมขยับขึ้นได้ 1-3 ซ.ม.

2. เทคนิคโดนัท (Donut)

เทคนิคนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีหน้าอกคล้อยระดับปานกลาง คือ หัวนมอยู่ต่ำกว่าระดับใต้ราวนมมากกว่า 1 ซม. แพทย์จะทำการตัดผิวหนังรอบปานนมเป็นรูปโดนัทแล้วเย็บเข้าหาหัวนมให้ดูกระชับมากขึ้น วิธีนี้แผลบริเวณรอบปานนมจะดูไม่สะดุดตาและสวยงาม

3. เทคนิคที่มีแผลแนวตั้ง (lollipop)

เทคนิคนี้เหมาะกับผู้ที่มีหน้าอกมีความคล้อยมาก คือ ระดับของหัวนมต่ำกว่าระดับของราวนม ประมาณ 2-3 เซนติเมตร การผ่าตัดยกกระชับจึงจำเป็นที่จะต้องเลื่อนหัวนมขึ้นให้สูง และต้องตัดผิวหนังส่วนเกินออกมา ข้อดีของการยกกระชับ หน้าอกเทคนิคนี้ คือ ผิวหนังของหน้าอกด้านนอกและด้านในจะถูกขยับมาอยู่ตรงกลาง ทำให้หน้าอกมีรูปร่างเหมือนรูป กรวย ส่งผลให้ส่วนบนของหน้าอกรวมถึงหัวนมไม่มีลักษณะที่แบนและดูสวยงาม

4. การยกกระชับแบบรูปสมอ (Anchor)

แพทย์จะทำการผ่าตัดแผลจากหัวนมลงมาถึงใต้ราวนม พร้อมกรีดแผลบริเวณใต้ราวนม เพื่อตัดเนื้อส่วนเกินออก แล้วเก็บเนื้อหน้าอกเข้ามา บริเวณใต้ราวนม ทำให้ง่ายต่อการย้ายหัวนมให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมอีกด้วย วิธีนี้เหมาะ สำหรับผู้ที่มีเต้านมขนาดใหญ่และหย่อนคล้อยมาก

จะเห็นว่าเทคนิคและรูปแบบในการผ่าตัดขึ้นอยู่กับปัญหาแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับขนาดของ เต้านม และความยืดหยุ่นของผิวหนังเรา ว่าสามารถทำการศัลยกรรมประเภทใดได้ โดยรอยแผลผ่าตัดอาจเป็นวงกลมรอบบริเวณวงปานนม หรือรอยยาวตามส่วนล่างของเต้านม จากวงปานนมถึงรอยพับของฐานนม และรอยตามขวางตามแนวรอยพับของฐานนมก็ได้

4 คุณสมบัติ ของหน้าอกสวย ที่มากกว่าเรื่องขนาด

ขอบเขตเต้านม หรือเรียกว่า breast footprint หมายถึงขอบเขตด้านต่างๆของเต้านม
ซึ่งแบ่งขอบเขตง่ายๆ ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านบน ด้านล่าง ด้านข้าง ด้านใน

ขอบเขตด้านบน

ขอบเขตด้านแรกคือ ด้านบน ตามเส้นประสีแดง จะอยู่ไม่เกินส่วนบนสุดของร่องระหว่างแขนและรักแร้ ถ้าเนื้อนมอยู่สูงกว่าจุดนี้ขึ้นไป จะทำเนินเต้านมสูงเกินไป และถ้าขอบบนของเต้านมอยู่ต่ำกว่าเส้นนี้จะทำให้เต้านมดูต่ำไป

ขอบเขตด้านล่าง

ด้านถัดมาคือด้านล่างหรือด้านฐาน เป็นขอบเขตทางด้านล่าง ตามเส้นประสีเขียว ซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงที่ 6 ตำแหน่งนี้เราเรียกว่า IMF ซึ่งย่อมาจากคำว่า inframammary fold ก็คือฐานเต้านม เวลาผ่าตัดเสริมหน้าอก แผลใต้ราวนมก็คือบริเวณตำแหน่งนี้นั่นเอง

ขอบเขตด้านนอก

ขอบเขตด้านที่ 3 คือ ด้านนอก ตามเส้นประสีเหลือง จะอยู่ประมาณเส้นขอบรักแร้ลงมาตรงๆ หรือไปด้านหลังไม่เกิน 1-2 เซนติเมตร บางคนก็ชอบเพราะทำให้ดูเต้านมใหญ่สมส่วน ฝรั่งชอบเรียกว่า side boob แต่บางคนไม่ชอบเพราะเดินแล้วแขนชนขอบ เต้านม ทำให้เกิดการเสียดสีและรู้สึกไม่สบายตัว

ขอบเขตด้านใน

ส่วนด้านสุดท้าย ตามเส้นประสีม่วงซึ่งจะอยู่ห่างจากกึ่งกลางกระดูกหน้าอก มาประมาณ 1-2 เซนติเมตร ยิ่งห่างมาก จะดูเต้านมห่าง แต่ถ้าชิดกันมากเกินไปจะทำให้ไม่มีร่องกลางหน้าอก เรียกว่า นมแฝด ส่วนใหญ่ช่องว่างระหว่างเต้านม ควรมีระยะประมาณ 3 ซม. เพื่อให้เต้านมไม่ห่างเกินไป และไม่ชิดกันเกินไป

หากคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้

หน้าอกหย่อนคล้อยจากอายุที่มากขึ้น

หน้าอกหย่อนคล้อยจากการตั้งครรภ์ ให้นมบุตร

หน้าอกหย่อนคล้อยจากการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเกินไป

หน้าอกหย่อนคล้อยจากการที่หน้าอกมีขนาดใหญ่

ทำไมต้องที่โรงพยาบาลวรรณสิริ ?

ที่โรงพยาบาลวรรณสิริ เรามีทีมศัลยกรรมแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางผู้มีความชำนาญการในเรื่องของการลดขนาดหน้าอก ที่จะช่วยทำให้หน้าอกหลังการลดขนาดหน้าอกออกมาทรงสวย พักฟื้นไว ลดภาวะการติดเชื้อ พร้อมลดภาวะการติดเชื้อด้วยห้องที่ใช้ในการผ่าตัดที่ได้มาตรฐานและเหล่าแพทย์ผู้ชำนาญ โดยจะแบ่งกลุ่มแพทย์เป็น 2 ส่วน คือวิสัญญีแพทย์ดมยา และแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง

01

เรามีศัลยแพทย์ที่ชำนาญ ใส่ใจทุกรายละเอียด ได้รับการรับรองโดยแพทยสภา

02

เรามีห้องที่ใช้ในการผ่าตัด และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน

03

เรามีเทคโนโลยี ที่ให้คุณเห็นภาพผลลัพธ์สุดท้ายได้ก่อนการเข้าทำศัลยกรรมจริง

04

เรามีวิสัญญีแพทย์ ที่ทำให้คุณหลับระหว่างผ่าตัด

05

เรามีเทคนิคการผ่าตัดเฉพาะตัว  ที่ทำให้เนื้อเยื่อบอบช้ำน้อย แผลสวย หายไว

06

เรามีมาตรฐานการให้บริการระดับ Exclusive ให้คุณได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

การศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก ทำได้หลายเทคนิค ขึ้นอยู่กับความหย่อนคล้อยของหน้าอก โดยลักษณะของแผลจะแตกต่างกันออกไป

แผลครึ่งวงกลมเหนือปานนม เหมาะสำหรับหน้าอกที่หย่อนคล้อยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ข้อดีคือ รอยแผลเป็นจะถูกซ่อนอยู่บริเวณปานนม มองเห็นได้ยาก

แผลวงกลมรอบปานนม เหมาะสำหรับหน้าอกที่หย่อนคล้อยเล็กน้อยถึงปานกลาง รอยแผลเป็นจะถูกซ่อนอยู่บริเวณปานนมเช่นกัน จึงมองเห็นได้ยาก

แผลรูปอมยิ้ม เหมาะสำหรับหน้าอกที่หย่อนคล้อยปานกลางถึงมาก เพราะต้องตัดผิวหนังส่วนเกินออก และย้ายตำแหน่งปานนม โดยจะทิ้งแผลเป็นเส้นตรงจากปานนมจนถึงใต้ราวนม

แผลรูปสมอ เหมาะสำหรับหน้าอกที่หย่อนคล้อยอย่างรุนแรง มีการย้ายตำแหน่งปานนม และต้องกำจัดผิวหนังส่วนเกินออกเป็นบริเวณกว้าง โดยจะเห็นแผลเป็นเส้นตรงบริเวณใต้ปานนม และอีกเส้นตรงใต้ราวนม

PROCEDURE

ระยะเวลาที่ใช้ผ่าตัด

3-4 ชั่วโมง

การให้ยาชา

ดมยาสลบ

การค้างคืนที่โรงพยาบาล

1 คืน

ระยะพักฟื้น

1-2 สัปดาห์

อาการบวม

บรรเทาลงประมาณ 2 สัปดาห์

การติดตามผล

1 สัปดาห์ (ตัดไหม) / 1 เดือน / 3 เดือน / 6 เดือน

FAQS

การศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก สามารถกำจัดความหย่อนคล้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างถาวร แต่ไม่สามารถหยุดการหย่อนคล้อยในอนาคตที่เป็นไปตามวัยได้

รอยแผลจะไม่หายไป แต่จะจางลงภายใน 2 เดือนหลังการผ่าตัด

ขึ้นอยู่กับเทคนิคการผ่าตัด แต่ส่วนใหญ่สามารถคงไว้ได้

หน้าอกอาจดูเล็กลง เนื่องจากมีการตัดเนื้อหน้าอกออก อย่างไรก็ตาม สามารถทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกไปด้วยกันได้

ขึ้นอยู่กับเทคนิคการผ่าตัด โดย 90% ของผู้เคยผ่าตัดสามารถให้นมบุตรได้ ยกเว้นกรณีที่มีการปลูกถ่ายย้ายตำแหน่งหัวนม

ทีมศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก